Đời SốngHoa Kỳ

Ngũ Giác Đài tài trợ cho sáng kiến thịt nuôi cấy trong phòng thí nghiệm

BioMADE, một nhà sản xuất thịt nuôi cấy trong phòng thí nghiệm được Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ tài trợ và cấp vốn, thông báo tăng mức trần ngân sách các quỹ liên bang lên 500 triệu USD để trợ giúp thực hiện kế hoạch này.

Tin bài Ngũ Giác Đài tài trợ cho sáng kiến thịt nuôi cấy trong phòng thí nghiệm xuất hiện đầu tiên trên Epoch Times Tiếng Việt.

 

advertisement

Read More@Epoch Times Tiếng Việt

Show More
Back to top button