Chính Trị

Người dân San Jose phản ứng với sự can thiệp bầu cử của thị trưởng

Đơn khiếu nại chống lại Thị Trưởng San Jose Sam Liccardo và một ủy ban hành động chính trị do ông thành lập để tác động đến cuộc bầu cử năm 2022 đã gây ra làn sóng phản ứng từ các ứng cử viên địa phương và các nhà lãnh đạo cộng đồng.

Đơn kiện, được đệ trình vào tuần trước, cho rằng Liccardo và ủy ban “Common Good Silicon Valley, được tài trợ bởi Solutions Silicon Valley” đã huy động được hơn $500,000 một cách không hợp pháp.

Đơn khiếu nại và các báo cáo tin tức được đưa ra chỉ vài ngày trước cuộc bầu cử do đó San Jose đang chọn thị trưởng tiếp theo và 5 thành viên hội đồng. Một số lãnh đạo cộng đồng, bao gồm cả giám đốc điều hành Hội Đồng Lao Động South Bay, Jean Cohen, đã kêu gọi PAC ngừng mọi chi tiêu trong cuộc bầu cử sơ bộ. Những người khác cho biết sự tham gia của thị trưởng vào cuộc bầu cử do đó – bất kể luật pháp – là không hợp pháp.

advertisement

Chủ tịch Đảng Dân Chủ quận Santa Clara, Bill James cho biết các hoạt động gây quỹ của thị trưởng có thể tạo ra xung đột lợi ích.

Đọc tin tiếng Anh tại đây.

Show More
Back to top button