Sức Khỏe

Quận Santa Clara dẫn đầu trong nỗ lực ngừng bán ‘Whip-Its’

Quận Santa Clara đang dẫn đầu các nỗ lực để ngăn chặn việc bán Whip-Its, được mô tả là nguy hiểm và bất hợp pháp.

Whip-Its là sản phẩm chứa đầy nitrous oxide mà người dùng hít vào để được kích thích.

Các nhà chức trách đang xem xét để điều chỉnh việc buôn bán sản phẩm này trong quận vì nó được dễ dàng mua ở nhiều cửa hàng.

advertisement

Việc sử dụng sản phẩm này có liên quan đến nhiều ca tử vong ở Mỹ từ những năm 1990.

Đọc tin tiếng Anh tại đây.

Show More
Back to top button