Đời SốngLuật Pháp

San Jose ghi nhận số vụ giết người thấp nhất kể từ năm 2018

Ở California, các vụ giết người đã tăng 31% vào năm ngoái, đánh dấu năm chết chóc nhất kể từ năm 2007.

Theo báo cáo hàng năm từ văn phòng bộ trưởng tư pháp tiểu bang, 2,202 vụ giết người vào năm ngoái, nhiều hơn 523 vụ so với năm 2019.

San Jose cũng không khác gì – ghi nhận 40 vụ giết người vào năm 2020, nhiều hơn sáu vụ so với năm trước.

advertisement

Hiện tại, thành phố đã ghi nhận 30 vụ giết người vào năm 2021.

Kể từ năm 2015, San Jose đã xảy ra trung bình khoảng 36 vụ giết người mỗi năm – mức thấp nhất là 27 vào năm 2018 đến mức cao nhất là 47 vào năm 2016.

Đọc tin tiếng Anh tại đây.

Show More
Back to top button