Đời SốngTechnology

Sở Cảnh Sát San Jose đưa ra bản thống kê các tội phạm

Sở Cảnh sát San Jose đã công khai bảng thống kê tội phạm dựa trên National Incident-Based Reporting System (NIBRS) của cơ quan FBI để nắm thông tin chi tiết về từng tội phạm.

Người xem có thể lọc theo khoảng thời gian và loại tội phạm để thực hiện phân tích xu hướng.

SJPD cho biết thêm: “Ứng dụng thông minh này biến dữ liệu thành hình ảnh mạch lạc và sâu sắc thông qua biểu đồ, đồ thị và bảng biểu”. “Các thành viên của cộng đồng hiện có thể truy cập số liệu thống kê tội phạm NIBRS cập nhật, Thời gian phản hồi của cảnh sát, báo cáo tội phạm thống nhất của FBI về tội thù ghét, và bảng báo cáo tội phạm của FBI.”

advertisement

Có thể xem bản thống kê tại https://www.sjpd.org/records/crime-stats-maps/police-dashboards

Show More
Back to top button