Đời SốngHoa Kỳ

Thượng viện gửi tới bàn làm việc của Tổng thống Biden dự luật lưỡng đảng nhằm đẩy mạnh năng lượng hạt nhân

Các thành viên lưỡng đảng khen ngợi rằng dự luật đẩy mạnh năng lượng hạt nhân là một bước quan trọng hướng tới một tương lai năng lượng sạch hơn.

Tin bài Thượng viện gửi tới bàn làm việc của Tổng thống Biden dự luật lưỡng đảng nhằm đẩy mạnh năng lượng hạt nhân xuất hiện đầu tiên trên Epoch Times Tiếng Việt.

 

advertisement

Read More@Epoch Times Tiếng Việt

Show More
Back to top button