Đời SốngHoa Kỳ

Vụ tài liệu mật: Biện lý đặc biệt yêu cầu tòa ra lệnh bịt miệng cựu TT Trump

Bên công tố đã yêu cầu thẩm phán ban hành lệnh bịt miệng cựu TT Trump sau những nhận xét mà ông đưa ra về cuộc đột kích của FBI vào khu dinh thự Mar-a-Lago của ông.

Tin bài Vụ tài liệu mật: Biện lý đặc biệt yêu cầu tòa ra lệnh bịt miệng cựu TT Trump xuất hiện đầu tiên trên Epoch Times Tiếng Việt.

 

advertisement

Read More@Epoch Times Tiếng Việt

Show More
Back to top button