Giáo Dục

Community College Silicon Valley muốn đám đông hơn 50 người

Không bao giờ là quá muộn để quay lại trường học và một khu học chánh đại học cộng đồng ở Silicon Valley muốn chào đón những người lớn tuổi vì nó sẽ lấp đầy hàng ngũ sinh viên của mình.

Khu West Valley-Mission Community College District sẽ công bố một cuộc khảo sát vào tháng 5 để thu thập các ý tưởng về cách làm cho giáo dục đại học trở nên thân thiện với lứa tuổi. Những người ủng hộ cho biết việc tăng khả năng tiếp cận giáo dục cho người cao tuổi—được phân loại là những người từ 65 tuổi trở lên—là một giải pháp dài hạn để giải quyết tình trạng số lượng học sinh ghi danh vào các trường cao đẳng cộng đồng đang giảm, đồng thời phục vụ những cư dân lớn tuổi nhất trong khu vực.

Davis cho biết số lượng người lớn tuổi theo học đại học trong học khu đang tăng lên, trong khi tổng số học sinh ghi danh giảm mạnh trên toàn quận khi các gia đình rời khỏi Silicon Valley để đến những khu vực ít tốn kém hơn. Cuộc khảo sát sẽ cung cấp các đề xuất về các lớp học mới, cũng như các cách để cải thiện bầu không khí cho người lớn tuổi ở hai cơ sở của học khu—West Valley College in Saratoga và Mission College in Santa Clara.

advertisement

Đọc tin tiếng Anh tại đây.

Show More
Back to top button