Giáo Dục

Nhà giáo dục đặc biệt ở Silicon Valley yêu cầu lớp học an toàn hơn

Hàng chục giáo viên giáo dục đặc biệt đã tập trung trước Santa Clara County Office of Education vào chiều thứ Tư để phản đối trước cuộc họp hội đồng quản trị.

Họ hô vang, “Chúng tôi muốn gì? Trường học an toàn!” và giơ những tấm biển có nội dung: “Hãy đứng lên để được an toàn.”

Những người làm việc trong chương trình giáo dục đặc biệt, tại hội trường dành cho trẻ vị thành niên và trong các chương trình chuyên biệt khác đang yêu cầu quận tăng nhân viên trong lớp học và cung cấp thêm khóa đào tạo về giảm leo thang để quản lý tốt hơn các tình huống nguy hiểm, nhưng cho biết mối lo ngại của họ đang bị bỏ ngoài tai.

advertisement

Đọc tin tiếng Anh tại đây.

Show More
Back to top button