Giáo Dục

Code Red cho 6 khu học chánh lớn nhất của San Jose

Vào năm 2022, theo California Department of Education, 33% học sinh của California đạt tiêu chuẩn về toán và 47% đạt các tiêu chuẩn về English Language Arts.

Và ở San Jose, thủ đô của Silicon Valley, học sinh đạt điểm thấp hơn đáng kể so với mức trung bình của tiểu bang. Đây là sự thật mà hầu hết các nhà lãnh đạo giáo dục không muốn bạn biết.

Dữ liệu từ Smarter Balanced Tests hơn năm 2022 tại 6 quận lớn nhất của San Jose — Alum Rock, Berryessa, Evergreen, Franklin-McKinley, Oak Grove và San Jose Unified.

advertisement

Tổng số điểm trung bình của 68,812 học sinh được phân chia theo chủng tộc/sắc tộc: Asian (73.13%), Black/African American (32.67%), Latino/Hispanic (30.85%) và White (59.41%).

Đọc tin tiếng Anh tại đây.

Show More
Back to top button