Giáo Dục

Giáo viên San Jose thúc đẩy cho một mô hình khác

Giáo viên và phụ huynh của John Muir Middle School muốn trường của họ cung cấp các dịch vụ toàn diện cho học sinh với hy vọng giải quyết các vấn đề kỷ luật đang gia tăng.

Các nhà giáo dục và phụ huynh của San Jose Unified School District đang thúc đẩy khuôn viên trường chuyển đổi sang mô hình trường học cộng đồng, mô hình này xây dựng mối quan hệ đối tác với các tổ chức cung cấp dịch vụ y tế và xã hội đồng thời tăng cường sự tham gia của phụ huynh và ý kiến đóng góp của giáo viên.

Họ hy vọng mô hình này sẽ giúp giải quyết các vấn đề sau đại dịch, chẳng hạn như sức khỏe tâm thần và tình trạng vắng mặt kinh niên.

advertisement

Các nhà lãnh đạo tiểu bang đã đầu tư hơn $4 tỷ kể từ năm 2020 để thành lập các trường cộng đồng trên toàn tiểu bang, lập luận rằng mô hình này tiếp tục hỗ trợ các cộng đồng có hoàn cảnh khó khăn.

Theo các tài liệu của tiểu bang, San Jose Unified School District đã nhận được khoản tài trợ lập kế hoạch trị giá $200,000 vào năm 2021 cho các trường cộng đồng.

Đọc tin tiếng Anh tại đây.

Show More
Back to top button