Giáo Dục

Khu học chánh lớn nhất của San Jose tìm kiếm giáo viên

Theo California Department of Education, San Jose Unified School District ước tính cần thuê 202 giáo viên cho năm học 2023-24. Các nhà giáo dục cho biết các khu học chánh đang tìm kiếm giáo viên, nhưng phải đối mặt với một khó khăn khi học sinh và giáo viên rời khỏi Bay Area.

Dữ liệu tuyển dụng giáo viên từ sở giáo dục của tiểu bang dựa trên ước tính sơ bộ của từng học khu về số lượng vị trí tuyển dụng dự kiến sau khi rời đi, bao gồm cả việc từ chức và nghỉ hưu. Dữ liệu bao gồm các vị trí giảng dạy và chuyên gia, và không bao gồm các vị trí tư vấn, hành chính, y tế và thư viện.

Đại dịch COVID-19 đã ảnh hưởng đến một loạt vai trò của giáo dục, với việc các học khu vẫn đang phải vật lộn để thuê tài xế xe buýt và giáo viên dạy thay. SJUSD đã phải dựa vào các quản trị viên và cố vấn để lấp đầy các vai trò giảng dạy thay thế còn trống. San Jose Unified School District phục vụ hơn 26,000 học sinh trên hơn 40 cơ sở.

advertisement

Đọc tin tiếng Anh tại đây.

Show More
Back to top button