Cộng Đồng

Thích Nhất Hạnh qua đời

Thích Nhất Hạnh, một nhà sư Phật giáo Việt Nam, một trong những thiền sư có ảnh hưởng nhất thế giới, truyền bá thông điệp về chánh niệm, từ bi và bất bạo động, đã qua đời hôm thứ Bảy tại chùa Từ Hiếu, Huế, Việt Nam, hưởng thọ 95 tuổi.

Là một tác giả, nhà thơ, nhà giáo và nhà hoạt động vì hòa bình, Thích Nhất Hạnh đã bị lưu đày khỏi Việt Nam sau khi phản đối chiến tranh vào những năm 1960 và trở thành một tiếng nói hàng đầu trong phong trào mà ông gọi là “Phật giáo dấn thân”, việc áp dụng các nguyên tắc Phật giáo vào cải cách chính trị và xã hội .

advertisement

Đọc tin tiếng Anh tại đây.

Show More
Back to top button