Đời SốngHoa Kỳ

Thượng viện Arizona phê chuẩn việc bãi bỏ lệnh cấm phá thai gần như hoàn toàn

Lệnh cấm phá thai gần như toàn bộ của Arizona sẽ bị bãi bỏ chỉ vài tuần sau khi Tòa án Tối cao của tiểu bang này ra phán quyết có hiệu lực thi hành.

Tin bài Thượng viện Arizona phê chuẩn việc bãi bỏ lệnh cấm phá thai gần như hoàn toàn xuất hiện đầu tiên trên Epoch Times Tiếng Việt.

 

advertisement

Read More@Epoch Times Tiếng Việt

Show More
Back to top button