Đời SốngKinh Tế

4 quận hạt trong Bay Area vào danh sách giàu nhất nước Mỹ

Tạp chí US News đã công bố danh sách 15 quận hạt giàu nhất Hoa Kỳ vào tháng 7, và bốn quận hạt trong danh sách đó có tại Bay Area, California. US News đã sử dụng thu nhập trung bình của hộ gia đình để ra danh sách này.

Quận Santa Clara (# 3), Quận San Mateo (# 4), Quận Marin (# 8) và Quận San Francisco (# 12) là bốn quận lọt vào danh sách. Hai quận hàng đầu trên toàn quốc đều thuộc tiểu bang Virginia: Falls Church và Loundoun County.

Thu nhập hộ gia đình trung bình cao nhất của quận Loundoun là $147,111 và quận Falls Church chỉ kém $189. Thu nhập hộ gia đình trung bình của quận Santa Clara là $130,089, San Mateo là $128,091, Marin là $121,671, và San Francisco là $119,136.

advertisement

US News đã thu thập dữ liệu từ Khảo sát cộng đồng của Cục Điều tra Dân số Hoa Kỳ trong các năm 2016-2020.

Cuộc khảo sát cho thấy thu nhập hộ gia đình trung bình của toàn quốc đã tăng 10 phần trăm từ năm 2011-2015 sau khi được điều chỉnh theo lạm phát. Tổng cộng, 49 quận có thu nhập hộ gia đình trung bình trên $100,000.

Quận Marin, Quận San Mateo và Quận Santa Clara đều được xếp hạng trong Top 100 danh sách của US News về các cộng đồng lành mạnh nhất và các có nền kinh tế hoạt động cao. Quận San Mateo là quận trong California được xếp hạng cao nhất trong cả hai danh sách đó.

Show More
Back to top button