Cộng Đồng

Lễ Tưởng Niệm 50 Năm Trận Hải Chiến HOÀNG SA

Hội cựu Hải Quân VNCH Bắc Cali tổ chức Lễ Tưởng Niệm Vinh Danh 74 Anh Hùng tử sĩ Hải Quân Quân Lực VNCH hy sinh trong trận Hải Chiến HOÀNG SA ngày 19 tháng 1, 1974

Chương trình được tổ chức ngày Chúa Nhật, 21 tháng 1, 2024 tại Tully Library, San Jose.

Sau đây là những hình ảnh từ trang Facebook của nhíp ảnh gia Nê Dư

advertisement

Show More
Back to top button