Đời SốngVietnam

Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động Việt Nam huấn luyện thêm hơn 16.000 tân binh

Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động (CSCĐ) thuộc Bộ Công an Việt Nam vào ngày 4/3 tiến hành khai giảng khóa huấn luyện 16.160 tân binh cho lực lượng này.

Truyền thông Nhà nước loan tin trong cùng ngày cho biết công tác huấn luyện số tân binh cảnh sát cơ động như vừa nêu được Bộ Tư lệnh CSCĐ giao cho 2 Trung tâm huấn luyện và 10 Trung đoàn thực hiện tại 19 địa điểm trên cả nước.

So với năm ngoái, chỉ tiêu huấn luyện tân binh cảnh sát cơ động kỳ này nhiều hơn 900 người. Trong số 16.160 tân binh được tuyển, có 3.515 theo chỉ tiêu của Bộ Tư lệnh CSCĐ và 12.645 theo chỉ tiêu của Công an 61/63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

advertisement

Trong thời gian ba năm qua, Bộ Tư lệnh CSCĐ thuộc Bộ Công an Việt Nam đã hoàn tất công tác huấn luyện cho hơn 42.500 người; trong số này có hơn 8.000 tuyển theo chỉ tiêu của Bộ Tư lệnh CSCĐ và hơn 34.500 người theo chỉ tiêu của Công tác 61/63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Cảnh sát cơ động luôn là một lực lượng thành phần trong những cuộc trấn áp biểu tình, phản đối cưỡng chế… tại mọi nơi trên cả nước Việt Nam trong thời gian qua.

 

Tin từ RFA Read More

Show More
Back to top button