Đời SốngHoa Kỳ

Các cổ đông theo phái bảo tồn truyền thống nhận thấy chuyển biến tích cực trong vấn đề ngừng cung cấp dịch vụ ngân hàng mang tính chính trị ở Mỹ

Một nhóm cổ đông theo phái bảo tồn truyền thống đã khen ngợi JPMorgan Chase trong tuần này vì đã đồng ý thực hiện các bước chống lại sự phân biệt đối xử về chính trị và tôn giáo.

Tin bài Các cổ đông theo phái bảo tồn truyền thống nhận thấy chuyển biến tích cực trong vấn đề ngừng cung cấp dịch vụ ngân hàng mang tính chính trị ở Mỹ xuất hiện đầu tiên trên Epoch Times Tiếng Việt.

 

advertisement

Read More@Epoch Times Tiếng Việt

Show More
Back to top button