Chính Trị

Cindy Chavez và Prop 1

Sau khi Toà Án Tối Cao U.S Supreme Court ra quyết định về vụ Roe v. Wade giới hạn quyền phá thai, đảng Dân Chủ bị tổn thương nặng, từ đó các cấp chính quyền do đảng dân chủ nắm quyền, từ tiểu bang, cho đến quận hạt và thành phố, họ cố gắng ra những dự luật hoặc các chương trình để tranh đấu và giúp cho việc phá thai. Tại California, có Prop 1. Đối với họ, việc cho phá thai dể dàng cũng là bảo vệ sức khoẻ cho phụ nữ.

Tại quận hạt Santa Clara, supervisor Cindy Chavez và Susan Ellenburg chủ trương ra quyết định chi ra $3 triệu cho tổ chức Planned Parenthood để giúp tổ chức này có thêm ngân quỹ cho vấn đề này. Planned Parenthood là tổ chức chăm sóc sức khoẻ và sinh sản, họ cũng chuyên giúp những hồ sơ phá thai từ các bệnh nhân từ tiểu bang khác qua.

Cindy Chavez cũng đang là ứng cử viên cho chức vụ thị trưởng thành phố San Jose.

advertisement

Trong một email gần đây, bà Cindy Chavez gởi ra cho các cư dân biết thành tích về việc làm của bà liên quan đến vấn đề Phá Thai và kêu gọi mọi người ủng hộ bà.

Bà Cindy hãnh diện tuyên bố bà là nhà đấu tranh mạnh mẽ cho việc “tự do sinh sản” từ lúc bà khởi nghiệp cho đến bây giờ. Ban vận động của bà đã tung ra chiến dịch quảng cáo về Prop 1 (dự luật số 1), và nhấn mạnh về sự cam kết của bà với việc “tự do sinh sản”.

hình email của bà Cindy Chavez

Show More
Back to top button