Luật Pháp

Đề luật về súng sẽ được xem xét tại cuộc họp hội đồng thành phố San Jose

Hội đồng sẽ đưa ra biện pháp về an toàn súng tại cuộc họp vào thứ Ba, bắt đầu lúc 1:30 chiều.

Vấn đề đang đặt ra là yêu cầu mọi hộ gia đình có chủ sở hữu súng phải có bảo hiểm trách nhiệm cho mỗi khẩu súng và phải trả phí hàng năm là $25.

Thị trưởng San Jose Sam Licardo cho biết khoản phí mà các chủ sở hữu súng trả sẽ trực tiếp đến hỗ trợ các tổ chức dựa vào cộng đồng hoạt động để giảm bạo lực súng, phòng chống tự sát và các lớp học an toàn súng.

advertisement

Đọc tin tiếng Anh tại đây.

Show More
Back to top button