Giáo Dục

Học sinh và phụ huynh phản đối việc đóng cửa trường học ở Oakland

Vào sáng thứ Bảy, phụ huynh và học sinh trường tiểu học và trung học Parker đã biểu tình chống lại quyết định đóng cửa trường học của học khu Oakland.

Tối thứ Sáu, học khu Oakland đã có một cuộc họp khẩn cấp để đóng cửa 11 trường học thêm một năm.

Cuộc biểu tình bắt đầu chỉ 4 hay 5 phụ huynh đấu tranh cho trường học của họ – đã tăng lên hàng chục người. Họ đã ở ngoài đường hàng giờ bên ngoài bãi đậu xe, để đảm bảo tiếng nói của họ được lắng nghe.

advertisement

Đọc tin tiếng Anh tại đây.

Show More
Back to top button