Giáo Dục

Luật mới cho năm 2022 sẽ thay đổi hệ thống giáo dục của California

Bắt đầu từ năm 2022, các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông cung cấp ít nhất một khóa học về giáo dục sức khỏe và sức khỏe tâm thần.

Lo ngại về cuộc khủng hoảng sức khỏe tâm thần thanh thiếu niên trong đại dịch, các nhà lập pháp hy vọng chương trình giảng dạy sẽ giúp học sinh xác định các dấu hiệu và triệu chứng của bệnh tâm thần và yêu cầu giúp đỡ.

Một luật mới khác của tiểu bang cho phép sức khỏe tâm thần và hành vi được coi là lý do để trẻ em từ 6 đến 18 tuổi vắng mặt có lý do.

advertisement

Một luật riêng yêu cầu các trường cao đẳng cộng đồng trong năm học sắp tới này phải cung cấp các khóa học về tìm hiểu các dân tộc tại mỗi cơ sở của trường. Các khóa học sẽ là một yêu cầu bắt đầu từ năm học 2024-2025.

Năm mới cũng bắt đầu cho các trường trung học trên khắp California cung cấp các tìm hiểu về các dân tộc bắt đầu từ năm học 2025-2026 và biến nó thành yêu cầu tốt nghiệp cho học sinh trung học tốt nghiệp vào năm 2029-2030.

Một luật mới khác yêu cầu tất cả các trường công lập ở California cung cấp các sản phẩm kinh nguyệt miễn phí cho học sinh từ lớp sáu trở lên. Quy tắc đó cũng áp dụng cho các trường Đại Học Bang California và tất cả các khu học chánh cao đẳng cộng đồng.

Đọc tin tiếng Anh tại đây.

Show More
Back to top button