Đời SốngHoa Kỳ

Ông Trump dẫn trước ông Biden 6 điểm ở các bang chiến trường

Cuộc thăm dò do Bloomberg News và Morning Consult thực hiện, cho thấy ông Trump nhận được 49% tỷ lệ ủng hộ tổng thể ở 7 bang chiến trường quan trọng, vượt qua tỷ lệ ủng hộ 43% của ông Biden. Trong số 7 bang chiến trường quan trọng có thể ảnh hưởng đến kết quả cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2024, ông Trump vẫn dẫn đầu ở 6 bang gồm Wisconsin, Pennsylvania, Nevada, North Carolina, Georgia và Arizona. Nhưng ở Michigan, ông Biden dẫn trước ông Trump 2 điểm phần trăm. Tỷ lệ ủng hộ của Biden…

Read More@NTDVN

advertisement

Show More
Back to top button