Đời Sống

San Jose thiết lập tiền phạt đối với luật súng mới

Hội đồng thành phố San Jose đã thông qua luật đầu tiên của quốc gia vào tháng Giêng quy định chủ sở hữu súng phải có bảo hiểm trách nhiệm trong trường hợp súng của họ được sử dụng trong một vụ phạm tội hoặc một vụ bắn súng vô tình.

Thị trưởng cho biết nó sẽ khuyến khích an toàn súng và giúp bù đắp những chi phí bạo lực súng hàng triệu đô la cho thành phố trong các phản ứng thực thi pháp luật, các dịch vụ khẩn cấp và chăm sóc y tế.

Bây giờ thành phố đã quyết định chính xác mức phí sẽ là bao nhiêu nếu vi phạm luật đó, $250 cho lần vi phạm đầu tiên, $500 cho lần thứ hai và $1,000 cho lần vi phạm thứ ba trong vòng một năm.

advertisement

Chủ sở hữu súng cũng sẽ phải trả $25/năm sẽ được quyên góp cho một tổ chức phi lợi nhuận tập trung vào sức khỏe tâm thần và phòng chống bạo lực gia đình tại nhà sở hữu súng.

Đọc tin tiếng Anh tại đây.

Show More
Back to top button