Luật Pháp

Thi thể được tìm thấy Bay Bridge

Một thi thể được tìm thấy vào sáng Chủ Nhật trên Interstate Highway 80 Harrison Street, lối ra từ Bay Bridge ở San Francisco.

Hiện thời không có chi tiết khác.

Đọc tin tiếng Anh tại đây.

advertisement

Show More
Back to top button