Đời SốngHoa Kỳ

Báo cáo Rasmussen: Cựu TT Trump dẫn trước TT Biden 10 điểm trong cuộc thăm dò bầu cử mới nhất

Theo một cuộc thăm dò mới đây, cựu Tổng thống (TT) Donald Trump tăng khoảng cách dẫn trước TT Joe Biden lên 10 điểm phần trăm trước cuộc bầu cử sắp tới.

Tin bài Báo cáo Rasmussen: Cựu TT Trump dẫn trước TT Biden 10 điểm trong cuộc thăm dò bầu cử mới nhất xuất hiện đầu tiên trên Epoch Times Tiếng Việt.

 

advertisement

Read More@Epoch Times Tiếng Việt

Show More
Back to top button