Đời SốngHoa Kỳ

Bộ trưởng Lloyd Austin xác nhận Hoa Kỳ tạm ngưng một số chuyến vận chuyển vũ khí đến Israel

Chính phủ Tổng thống Biden đang tạm ngưng vận chuyển một số loại đạn dược cho Israel khi xem xét lại việc họ sử dụng vũ khí này nhắm vào thường dân ở Gaza.

Tin bài Bộ trưởng Lloyd Austin xác nhận Hoa Kỳ tạm ngưng một số chuyến vận chuyển vũ khí đến Israel xuất hiện đầu tiên trên Epoch Times Tiếng Việt.

 

advertisement

Read More@Epoch Times Tiếng Việt

Show More
Back to top button