Đời SốngKinh Tế

Các chuyên gia: Thất bại kinh tế lớn buộc lãnh đạo Trung Quốc quay lại với chính sách cải cách và mở cửa

Trung Quốc vừa công bố kế hoạch triệu tập phiên họp toàn thể lần thứ ba vào tháng Bảy, với nghị trình tập trung vào những cải tổ và các chiến lược kinh tế, như đã nêu trong thông cáo báo chí của Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Các nhà phân…

Tin bài Các chuyên gia: Thất bại kinh tế lớn buộc lãnh đạo Trung Quốc quay lại với chính sách cải cách và mở cửa xuất hiện đầu tiên trên Epoch Times Tiếng Việt.

 

advertisement

Read More@Epoch Times Tiếng Việt

Show More
Back to top button