Đời SốngHoa Kỳ

Cựu TT Trump lại bảo vệ ông Johnson giữa lúc vị chủ tịch Hạ viện này bị đe dọa truất phế

Cựu TT Trump lên tiếng bảo vệ Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson (Cộng Hòa-Louisiana) trước những người chỉ trích và muốn truất phế ông trong Đảng Cộng Hòa.

Tin bài Cựu TT Trump lại bảo vệ ông Johnson giữa lúc vị chủ tịch Hạ viện này bị đe dọa truất phế xuất hiện đầu tiên trên Epoch Times Tiếng Việt.

 

advertisement

Read More@Epoch Times Tiếng Việt

Show More
Back to top button