Luật Pháp

Kẻ gian sử dụng mục đăng việc làm trên Facebook để lừa gạt cộng đồng Latinh ở San Jose

Kẻ gian đã lợi dụng Facebook để thu hút nạn nhân với lời hứa về công việc được trả lương cao trong ngành xây dựng, công việc vận chuyển với Amazon và dọn dẹp nhà cửa.

Trong quá trình đăng ký việc làm, kẻ gian đánh cắp số an ninh xã hội và danh tính của nạn nhân.

Đọc tin tiếng Anh tại đây.

advertisement

Show More
Back to top button