Đời SốngHoa Kỳ

Lần đầu tiên biểu ngữ ‘Đại Pháp là trí huệ của Sáng Thế Chủ’ xuất hiện tại một cuộc diễn hành lớn ở New York

Hôm Chủ Nhật (21/04), tấm biểu ngữ ghi dòng chữ “Đại Pháp là trí huệ của Sáng Thế Chủ” lần đầu tiên xuất hiện tại New York, trong một cuộc diễn hành của các học viên Pháp Luân Công.

Tin bài Lần đầu tiên biểu ngữ ‘Đại Pháp là trí huệ của Sáng Thế Chủ’ xuất hiện tại một cuộc diễn hành lớn ở New York xuất hiện đầu tiên trên Epoch Times Tiếng Việt.

 

advertisement

Read More@Epoch Times Tiếng Việt

Show More
Back to top button