Chính TrịCộng Đồng

Luật Sư đại diện Bryan Đỗ trả lời thư Cindy Chavez

Đây là thư trả lời chính thức từ Bryan Đỗ qua luật sư Nguyễn Quốc Lân gởi cho Luật Sư của bà Cindy Chavez trong vụ bà ta hăm doạ kiện Bryan Đỗ. (click vào đây để đọc thư tiếng Anh)

Kính thưa Luật sư Yin:

Xin thông báo là Tổ Hợp Luật Sư chúng tôi đại diện cho ông Bryan Đỗ liên quan đến lá thư Yêu Cầu Chấm Dứt gởi đến ông Bryan đề ngày 26 tháng 9 năm 2022. Chúng tôi đã xem lại toàn bộ đoạn phim Youtube phổ biến trên Đài Calitoday liên hệ đến những cáo buộc rằng ông Bryan Đỗ nhắc đến thân chủ của ông là cộng sản hay thành viên của Đảng Cộng Sản hay tổ chức thiên tả quá khích.

advertisement

Chúng tôi đã xác định rằng ông Bryan không có nói những điều như vậy. Chúng tôi tin rằng hàng động của ông trong việc gởi ra lá thư Yêu Cầu Chấm Dứt trong hoàn cảnh cuộc tranh cử chính trị đang gây cấn hiện nay không gì hơn là một hành động bôi nhọ nhằm hỗ trợ cho cuộc tranh cử của thân chủ của ông hay một nỗ lực nhằm bịt miệng những tranh cãi chính trị. Việc đe dọa đơn kiện pháp lý, nếu thực hiện, sẽ hoàn toàn bị ngăn cấm bởi Đạo Luật Chống Lại Đơn Kiện Nhằm Ngăn Chặn Tranh Cãi Cộng Đồng (Anti-SLAPP) theo Đạo Luật CCP § 425.16 et seq. Ông nên tin rằng chúng tôi sẽ mạnh mẽ biện hộ cho thân chủ của chúng tôi để bảo vệ quyền tự do ngôn luận của ông ta theo pháp luật dựa trên Hiến Pháp của Hoa Kỳ và Tiểu Bang California và các điều luật liên hệ.

Những án lệ pháp lý nêu ra trong lá thư của ông rất là tổng quát và không liên hệ cụ thể đến những phát biểu trong trường hợp này. Có rất nhiều án lệ trực tiếp liên hệ đến những phát biểu liên hệ đến cáo buộc cộng sản liên hệ đến những tranh tụng từ trong Cộng Đồng Người Mỹ Gốc Việt trong nhiều thập niên qua.

Ông Bryan Đỗ sẽ không rút lại những phát biểu của ông ta theo yêu cầu của thân chủ của ông. Ông Bryan cũng yêu cầu thân chủ của ông ngay lập tức công bố lời xin lỗi gởi đến ông ta và cộng đồng người Mỹ gốc Việt vì lời cáo buộc vô cớ trắng trợ này.

Chúng tôi trông đợi một sự giải quyết nhanh chóng trong việc này.

Kính thư,

Đây là buổi phỏng vấn giữa nhà báo Huỳnh Lương Thiện và Luật Sư Nguyễn Quốc Lân trên làn sóng AM1430 tại San Jose

advertisement

Show More
Back to top button