Kinh Tế

Milpitas Bed Bath & Beyond Store sẽ đóng cửa vào tháng 2

Hai cửa hàng Bed Bath & Beyond ở phía bắc California sẽ đóng cửa vĩnh viễn vào tháng Hai.

Vị trí Milpitas trên Great Mall Drive sẽ sớm đóng cửa và hiện đang bán hàng thanh lý. Cửa hàng ở Campbell cũng đang đóng cửa.

Milpitas: 147 Great Mall Drive.
Campbell: Almarida Place, 515 East Hamilton Avenue

advertisement

Ở Nam California, 3 cửa hàng nữa sẽ đóng cửa vào cuối tháng Hai và hiện đang bán hàng thanh lý.

Laguna Niguel: 32391 Golden Lantern
Rancho Santa Margarita: 22235 El Paseo
Tustin: Tustin Market Place II, 13692 Jamboree Road


Việc đóng cửa lớn tại Bed Bath & Beyond đã được công bố vào năm 2019, trước khi xảy ra đại dịch coronavirus.

Đọc tin tiếng Anh tại đây.

Show More
Back to top button