Chính Trị

Một nghị viện yêu cầu thành phố San Jose xem xét trách nhiệm trước khi quyết định tăng lương cho các quan chức

Hôm thứ Hai, ủy viên hội đồng thành phố San Jose, Matt Mahan, kêu gọi hội đồng xem xét đề xuất của ông để các quan chức dân cử và các nhân viên cấp cao chịu trách nhiệm về kết quả đối với vấn đề vô gia cư, tội phạm và đường phố bẩn thỉu.

Đề xuất của Mahan sẽ chấm dứt việc tự-động tăng lương của các chính trị gia và nhân viên cấp cao, đồng thời yêu cầu họ phải đạt được tiến bộ trong các vấn đề chính, trước khi được các khoản tăng lương trong tương lai.

Đọc tin tiếng Anh tại đây.

advertisement

Show More
Back to top button