Technology

Nút trên xe của bạn có thể giúp tiết kiệm xăng

“Nút tuần hoàn không khí” (air recirculation button) có một số chức năng; chủ yếu là xử lý hệ thống điều hòa không khí của xe.

Nhấn nút này trên bảng điều khiển kiểm soát khí hậu xe của bạn sẽ cắt không khí bên ngoài vào bên trong xe, để ‘tái tuần hoàn’ không khí bên trong xe của bạn.

Điều này đảm bảo rằng bạn đang tuần hoàn không khí điều hòa thay vì không khí nóng từ bên ngoài.

advertisement

Một chức năng khác của hệ thống kiểm soát khí hậu này là ngăn chặn ô nhiễm và khói thải xâm nhập vào xe.

Trong video dưới đây, Ruhl tóm tắt nút tuần hoàn không khí trên xe của bạn, bao gồm cả cách sử dụng nút này có thể giúp bạn tiết kiệm tiền xăng.

Đọc tin tiếng Anh tại đây.

Show More
Back to top button