Đời Sống

Sở Cứu Hỏa San Jose (SJFD) ứng phó với đám cháy thực vật gần Brasilia Way

Sở Cứu Hỏa San Jose đang ứng phó với một đám cháy thực vật gần khu 5800 Brasilia Way, không xa Công Viên Almaden Lake.

SJFD báo cáo tốc độ lan rộng hiện tại chậm và không có công trình nào bị đe dọa.

Không có thương tích nào để báo cáo tại thời điểm này.

advertisement

Đọc tin tiếng Anh tại đây.

Show More
Back to top button