Đời SốngLuật Pháp

Thuế Cập Nhật- Tax Updates 2023/2024

Một số thông tin cập nhật về Luật Thuế Liên Bang của Hoa Kỳ cho năm thuế 2023 và 2024:

1. Khấu Trừ Cơ Bản – Standard Deduction 2023 (2024):

 • Tăng lên $27,700 ($29,200) đối với các cặp vợ chồng khai chung (married filing jointly).
 • Đối với người độc thân và những người kết hôn nhưng khai riêng (married filing separately), khấu trừ cơ bản là $13,850 ($14,600).
 • Đối với chủ hộ gia đình (head of household), khấu trừ cơ bản là $20,800 (21,900).

2. Các Mức Thuế Suất (Tax Brackets) 2023 (2024): 10%, 12%, 22%, 24%, 32%, 35% và 37%.

advertisement
 • Mức thuế cao nhất giữ nguyên ở 37% đối với người độc thân có thu nhập trên $578,125 ($609,350) và các cặp vợ chồng khai chung có thu nhập trên $693,750 ($731,200).

3. Thuế Hưởng của Lợi Tức Làm Việc (Earned Income Tax Credit – EITC):

 • Tiền hưởng tối đa EITC (với đủ điều kiện) cho năm 2023 (2024):
  • $560 ($632) cho người độc thân hay cặp vợ chồng không có con
  • Có 1 con là $3,995 ($4,213)
  • Có 2 con là $6,604 ($6,960)
  • Và $7,430 ($7,830) cho những người có 3 con trở lên.

4. Thuế Hưởng Trẻ Em (Child Tax Credit) 2023 (2024):

 • Tối đa là $2,000 cho mỗi đứa trẻ (dưới 17 và đủ điều kiện); phần tối đa có thể hoàn lại (refundable child tax credit) là $1,600 ($1,700).
 • Để nhận được toàn bộ số tiền của Child Tax Credit, thu nhập hàng năm không được vượt quá $200,000 (đối với người độc thân) và $400,000 (đối với các cặp vợ chồng khai chung).

5. Thuế Hưởng Nhận Con Nuôi (Adoption Tax Credit):

 • Mức tối đa cho thuế hưởng nhận con nuôi trong năm 2023 (2024) là $15,950 ($16,810).
 • Thuế hưởng này có thể được sử dụng để trang trải các chi phí liên quan đến việc nhận con nuôi, bao gồm luật sư, các chi phí tòa án và các chi phí đi lại, v.v.

6. Mức tiền tối đa được đóng vào quỹ hưu 401(k), 403(b), .., cho năm 2023 (2024) cho nhân viên là $22,500 ($23,000).

 • Những người từ 50 tuổi trở lên, có thể đóng góp “bắt kịp” (catch-up contribution) thêm lên tới $7,500.
 • Ngoài ra, mức đóng góp tổng cộng của chủ và nhân viên (total contribution) vào Defined Benefit Plan sẽ tăng lên $69,000 trong năm 2024, tăng từ $66,000 trong năm 2023.

7. Mức giới hạn đóng góp cho các tài khoản hưu của cá nhân IRA (Individual Retirement Account) trong năm 2023 (2024) là như sau:

 • Mức đóng góp tối đa cho cả Traditional IRA và Roth IRA là $6,500 ($7,000).
 • Đóng góp “bắt kịp” cho người 50+ tuổi lên đến $1,000, nâng tổng mức đóng góp tối đa lên $7,500 ($8,000).

8. Thuế Tối Thiểu “Thay Thế”

(Alternative Minimum Tax – AMT):

 • Số tiền miễn thuế khi tính AMT là $81,300 ($85,700) đối với người độc thân và $126,500 ($133,300) đối với các cặp vợ chồng khai chung.

9. Thuế Quà Tặng (Gift Tax):

advertisement
 • Mức miễn thuế hàng năm cho quà tặng trong năm 2023 (2024) là $17,000 (18,000) cho mỗi người nhận. Điều này có nghĩa là một người có thể tặng quà lên đến $17,000 ($18,000) cho bất kỳ người nào mà không phải trả thuế quà tặng. Một cặp vợ chồng có thể tặng $34,000 cho mỗi người nhận trong năm 2023.
 • Khoảng miễn thuế suốt đời cho Thuế Quà Tặng (Gift Tax) và Thuế Di Sản (Estate Tax) trong năm 2023 (2024) là $12.92 ($13.61) triệu USD.

10. Thuế Hưởng Năng Lượng (Energy Tax Credit) cho năm 2023 đến 2032:

 • Mức thuế hưởng lên đến 30% cho chi phí cài đặt các nguồn năng lượng mới (solar, wind, geothermal, fuel cell, v.v.); không giới hạn số tiền.
 • Thuế hưởng cho cải thiện hiệu suất năng lượng (energy efficient improvement) có giới hạn tối đa ở mức $1,200 mỗi năm. Đối với máy bơm nhiệt (heat pump), lò đốt sinh khối (biomass) và lò sưởi (furnace), giới hạn thuế hưởng hàng năm riêng là $2,000; Được áp dụng suốt đời cho tín dụng này.
 • Thuế Hưởng Năng Lượng Sạch (Residential Clean Energy Credit). Các giới hạn hàng năm cho các hạng mục như kiểm toán năng lượng nhà (home energy audit): $150, cửa sổ & cửa ra vào ngoại thất (exterior windows and doors): $250/mỗi cửa và tối đa là $500.

(* Ghi Chú: Bạn có thể áp dụng tiền hưởng tới mức tối đa của giới hạn mỗi năm, cho đến năm 2033. Tiền hưởng này không được hoàn lại, vì vậy bạn không thể lấy lại nhiều hơn số tiền bạn nợ thuế và không chuyển qua năm sau phần không dùng hết).

 • Thuế hưởng tối đa khi mua xe điện:
  • Xe mới: $7,500
  • Xe cũ: $4,000 (hoặc 30% của giá mua.

Còn có rất nhiều thông tin khác để tham khảo đều có sẵn tại energy.gov.

11. Số tiền tối đa có thể đóng góp vào Quỹ Tiết Kiệm Sức Khỏe (Health Savings Account – HSA) cho năm 2023 (2024) là:

 • Đối với cá nhân: $3,850 ($4,150)
 • Đối với gia đình: $7,750 ($8,300)

Đây là số tiền tối đa mà một cá nhân hoặc gia đình có thể đóng góp hàng năm vào HSA của họ. Số tiền này bao gồm cả phần đóng góp của nhân viên và của chủ. Ngoài ra, những người từ 55 tuổi trở lên còn có thể đóng góp thêm $1,000 như là phần đóng góp “bắt kịp”.

12. Mức Tiền Lương Làm Việc Ở Nước Ngoài được miễn thuế cho năm 2023 (2024) được thiết lập như sau:

 • Mức giới hạn cho Foreign Earned Income Exclusion (FEIE) là $120,000 ($125,500). Điều này có nghĩa là nếu bạn là công dân Hoa Kỳ hoặc cư dân nước ngoài đáp ứng các điều kiện nhất định, bạn có thể loại trừ (exclude) tới $120,000 ($126,500) thu nhập kiếm được ở nước ngoài khỏi thuế thu nhập Hoa Kỳ.

Những mức thuế này thường được áp dụng dựa trên tổng thu nhập và có thể thay đổi hàng năm, dựa vào các điều chỉnh lạm phát và chính sách thuế. Để biết thông tin chi tiết và những cập nhật mới nhất, bạn nên tham khảo trực tiếp từ IRS hoặc tìm kiếm sự tư vấn của một CPA hay chuyên gia thuế.

Son Nguyen, CPA (sưu tập & biên soạn)

Show More
Back to top button