Đời SốngHoa Kỳ

Chính phủ TT Biden mở rộng điều kiện được nhận lương làm thêm giờ cho hàng triệu người Mỹ

Hôm 23/04, Bộ Lao động Hoa Kỳ công bố, chính phủ Tổng thống Biden đã hoàn thiện một quy tắc mới để mở rộng điều kiện được nhận lương làm thêm giờ cho hàng triệu người Mỹ làm việc hơn 40 giờ một tuần.

Tin bài Chính phủ TT Biden mở rộng điều kiện được nhận lương làm thêm giờ cho hàng triệu người Mỹ xuất hiện đầu tiên trên Epoch Times Tiếng Việt.

 

advertisement

Read More@Epoch Times Tiếng Việt

Show More
Back to top button