Giáo Dục

Trường đại học San Jose State chuyển sang học online vì COVID

Các quan chức bang San Jose cho biết trường đại học sẽ hoạt động online cho đến ngày 14 tháng 2. Trường đại học cũng đang yêu cầu tất cả sinh viên đủ điều kiện cập nhật tình trạng tiêm chủng của họ và cung cấp hồ sơ về booster shot, vào cuối tháng Giêng.

Đọc tin tiếng Anh tại đây.

advertisement

Show More
Back to top button