Đời SốngHoa Kỳ

Các lãnh đạo ngành: Quy định của chính phủ TT Biden khiến ngành công nghiệp dầu khí gặp khó khăn

 Trong phiên điều trần Quốc hội ngày 23/04, các giám đốc điều hành trong ngành dầu khí cho biết “cuộc tấn công toàn chính phủ” của chính phủ Tổng thống Biden đang ép buộc một cuộc chuyển đổi hỗn loạn sang “năng lượng xanh.”

Tin bài Các lãnh đạo ngành: Quy định của chính phủ TT Biden khiến ngành công nghiệp dầu khí gặp khó khăn xuất hiện đầu tiên trên Epoch Times Tiếng Việt.

 

advertisement

Read More@Epoch Times Tiếng Việt

Show More
Back to top button