Đời SốngHoa Kỳ

Đảng Dân Chủ cùng Đảng Cộng Hòa ngăn chặn nỗ lực của bà Greene muốn truất phế Chủ tịch Hạ viện Johnson

Hôm 08/05, Hạ viện đã bỏ phiếu áp đảo ngăn chặn một kiến nghị truất phế Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson (Cộng Hòa-Louisiana) do Dân biểu Marjorie Taylor Greene (Cộng Hòa-Georgia) đề xướng.

Tin bài Đảng Dân Chủ cùng Đảng Cộng Hòa ngăn chặn nỗ lực của bà Greene muốn truất phế Chủ tịch Hạ viện Johnson xuất hiện đầu tiên trên Epoch Times Tiếng Việt.

 

advertisement

Read More@Epoch Times Tiếng Việt

Show More
Back to top button