Đời SốngHoa Kỳ

Hạ viện thông qua các dự luật, thúc đẩy việc ngăn chặn các quy định về năng lượng của TT Biden

Hạ viện đã thông qua hai dự luật đầu tiên trong gói gồm sáu dự luật nhằm khôi phục “vị thế thống trị về năng lượng” của Hoa Kỳ và đẩy lùi “các chính sách năng lượng xanh” của Tổng thống Joe Biden

Tin bài Hạ viện thông qua các dự luật, thúc đẩy việc ngăn chặn các quy định về năng lượng của TT Biden xuất hiện đầu tiên trên Epoch Times Tiếng Việt.

 

advertisement

Đọc thêm Read More

Show More
Back to top button