Chính TrịLuật Pháp

Hạ viện thông qua dự luật hợp pháp hóa cần sa và đề trình lên thượng viện

Hạ viện đã thông qua luật vào thứ Sáu sẽ hợp pháp hóa cần sa trên toàn quốc, loại bỏ các hình phạt hình sự đối với bất kỳ ai sản xuất, phân phối hoặc sở hữu chất này.

Các nhà lập pháp đã thông qua dự luật trong một cuộc bỏ phiếu 220-204.

Đạo luật, được gọi là Marijuana Opportunity Reinvestment and Expungement Act đã được thông qua tại hạ viện và đề trình lên thượng viện.

advertisement

Ngoài việc loại bỏ tội hình sự về cần sa ở liên bang, dự luật sẽ xóa tiền án trước đó khỏi hồ sơ của người dân và đánh thuế đối với việc bán các sản phẩm cần sa.

Thuế sẽ bắt đầu ở mức 5% và cuối cùng tăng lên 8%. Nguồn vốn huy động từ thuế sẽ được chuyển vào quỹ để cung cấp các chương trình đào tạo việc làm, cố vấn, điều trị nghiện ngập, trợ giúp pháp lý, dịch vụ tái nhập cảnh và các chương trình giải trí cho thanh thiếu niên.

Nó cũng sẽ cung cấp các khoản vay để giúp các doanh nghiệp nhỏ trong ngành công nghiệp cần sa “được sở hữu và kiểm soát bởi các cá nhân khó khăn về kinh tế và xã hội”.

Đọc tin tiếng Anh tại đây.

Show More
Back to top button