Đời SốngHoa Kỳ

Nhà nghiên cứu: ĐCSTQ đã thất bại trong cuộc đàn áp đức tin

Theo một nhà nghiên cứu nhân quyền, các chiến dịch kéo dài hàng thập niên qua nhằm đàn áp đức tin đã không thỏa mãn được mục tiêu của ĐCSTQ mà thay vào đó đã biến một nhóm lớn thường dân Trung Quốc trở thành những nhà hoạt động cơ sở.

Tin bài Nhà nghiên cứu: ĐCSTQ đã thất bại trong cuộc đàn áp đức tin xuất hiện đầu tiên trên Epoch Times Tiếng Việt.

 

advertisement

Read More@Epoch Times Tiếng Việt

Show More
Back to top button