Chính Trị

San Jose xem xét để thay đổi thời gian bầu cử thị trưởng

Tại San Jose, trong một nỗ lực nhằm gia tăng số người bỏ phiếu, cuộc bầu cử thị trưởng có thể thay đổi để xảy ra vào những năm bầu cử tổng thống.

Tại cuộc họp Hội Đồng Thành Phố hôm thứ Ba, các nhà lãnh đạo sẽ xem xét đưa ra câu hỏi cho cử tri cho cuộc bầu cử sơ bộ ngày 7 tháng 6 sắp tới.

Nếu được chấp thuận, dự luật sẽ sửa đổi để dời cuộc bầu cử thị trưởng cùng năm với cuộc bầu cử tổng thống bắt đầu vào năm 2024.

advertisement

Cuộc họp của Hội đồng Thành phố hôm thứ Ba sẽ bắt đầu lúc 1:30 chiều.

Đọc tin tiếng Anh tại đây.

Show More
Back to top button