Đời SốngHoa Kỳ

Sở An sinh Xã hội thay đổi cách thu hồi các khoản thanh toán vượt mức

Sở An sinh Xã hội (SSA) đã thông báo thay đổi cách họ sẽ thu các khoản thanh toán vượt mức đã chuyển cho người nhận, sau nhiều tháng chỉ trích và thảo luận về vấn đề thanh toán vượt mức lớn của cơ quan này.

Tin bài Sở An sinh Xã hội thay đổi cách thu hồi các khoản thanh toán vượt mức xuất hiện đầu tiên trên Epoch Times Tiếng Việt.

 

advertisement

Read More@Epoch Times Tiếng Việt

Show More
Back to top button