Đời SốngHoa Kỳ

Thẩm phán chấp thuận yêu cầu của cựu TT Trump kháng cáo phán quyết về việc loại bà Fani Willis

Thẩm phán Scott McAfee của Tòa án Thượng thẩm Quận Fulton đã chấp thuận yêu cầu của cựu Tổng thống (TT) Donald Trump về một lệnh xem xét ngay lập tức, cho phép cựu tổng thống và bảy đồng bị cáo kháng cáo lệnh của thẩm phán từ chối loại Biện lý Quận Fulton…

Tin bài Thẩm phán chấp thuận yêu cầu của cựu TT Trump kháng cáo phán quyết về việc loại bà Fani Willis xuất hiện đầu tiên trên Epoch Times Tiếng Việt.

 

advertisement

Đọc thêm Read More

Show More
Back to top button