Đời SốngHoa Kỳ

Thẩm phán Thomas đề nghị xem xét lại việc bổ nhiệm Biện lý Đặc biệt Jack Smith trong phiên điều trần của cựu TT Trump

Thẩm phán Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ Clarence Thomas đã hỏi các luật sư của cựu Tổng thống Donald Trump rằng liệu họ có phản đối thẩm quyền của Biện lý Đặc biệt Jack Smith hay không.

Tin bài Thẩm phán Thomas đề nghị xem xét lại việc bổ nhiệm Biện lý Đặc biệt Jack Smith trong phiên điều trần của cựu TT Trump xuất hiện đầu tiên trên Epoch Times Tiếng Việt.

 

advertisement

Read More@Epoch Times Tiếng Việt

Show More
Back to top button