Đời SốngHoa Kỳ

Tòa phúc thẩm Georgia đồng ý xem xét phán quyết về việc loại bà Fani Willis khỏi vụ án

Tòa phúc thẩm Georgia đã đồng ý xem xét lại phán quyết mà một thẩm phán tòa sơ thẩm đưa ra cho phép Biện lý quận Fulton Fani Willis tiếp tục tham gia vụ án quan trọng của cựu Tổng thống Donald Trump.

Tin bài Tòa phúc thẩm Georgia đồng ý xem xét phán quyết về việc loại bà Fani Willis khỏi vụ án xuất hiện đầu tiên trên Epoch Times Tiếng Việt.

 

advertisement

Read More@Epoch Times Tiếng Việt

Show More
Back to top button