Chính Trị

Ủy ban San Jose bỏ phiếu để giảm quyền lực của thị trưởng

Thị trưởng San Jose có một hệ thống yếu, và văn phòng hàng đầu của thành phố có thể sẽ sớm thấy quyền hạn bị giảm sút hơn nữa.

Ủy ban San Jose Charter Review Commission đã bỏ phiếu hôm thứ Hai để tăng cường sự công bằng, cho phép hội đồng và thị trưởng cùng có quyền đề cử người quản lý thành phố. Điều này tướt đi trách nhiệm của ​​thị trưởng. Biện pháp thứ hai là cấp cho thị trưởng thay vì người quản lý thành phố quyền cảnh báo khẩn cấp, nhưng không được thành công.

Trong hai năm qua, San Jose đã phải vật lộn với việc thị trưởng sẽ nắm giữ bao nhiêu quyền lực. Vào tháng 6 năm 2020, Thị trưởng Sam Liccardo đã thúc đẩy để tạo ra một biện pháp có thể kéo dài nhiệm kỳ của ông đến năm 2024 và cấp cho ông quyền tuyển dụng và sa thải người quản lý và trưởng bộ phận.

advertisement

Sau khi được hội đồng thành phố bỏ phiếu với tỷ lệ 6-5, biện pháp này được đưa lên bầu cử vào tháng 11 năm 2020. Nhưng sau nhiều tháng chịu áp lực, Liccardo đã từ chối ý kiến ​​này, nói rằng nó tạo ra một “môi trường chính trị gây tranh cãi” và cần sự tham gia của cộng đồng.

Mặc dù Liccardo sẽ không bị ảnh hưởng bởi sự chia rẻ quyền đề cử khi chọn một người quản lý thành phố, người thay thế anh ta có thể được.

Khi nói đến biện pháp thứ hai, ủy viên Linda LeZotte ủng hộ việc trao quyền khẩn cấp dân sự cho thị trưởng. Ủy viên Barbara Marshman đồng tình, nói rằng nó sẽ buộc thị trưởng phải chịu trách nhiệm.

Ủy viên Magnolia Segol lên tiếng lo ngại về việc thị trưởng có quá nhiều quyền lực. Cô lập luận rằng thị trưởng có thể chặn bất kỳ cuộc biểu tình nào – vì nó có thể gây thương tích cho người hoặc tài sản – xâm phạm các quyền cơ bản của công dân.

Đề nghị đã thất bại bởi một cuộc bỏ phiếu 15-6. Các ủy viên Diep, Gilman, LeZotte, Marshman, Huy Tran và Thi Tran đã ủng hộ.

Vai trò của ủy ban là đưa ra các khuyến nghị cho hội đồng về các thay đổi điều lệ. Nếu được hội đồng thông qua, nó được đưa lên phiếu để bầu cử.

Trong tháng này, ủy ban gồm 23 thành viên đã khuyến nghị chuyển cuộc bầu cử thị trưởng sang những năm tổng thống bắt đầu từ năm 2024 để tăng lượng bầu cử. Nếu được hội đồng và dân bầu thông qua, thị trưởng được bầu vào năm 2022 có thể tranh cử thêm hai nhiệm kỳ vào năm 2024 và 2028.

Đọc tin tiếng Anh tại đây.

advertisement

Show More
Back to top button